Bemutatkozunk

Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 17-i ülésén hozta létre. A Kft. egyszemélyes, tulajdonosa a Fejér Megyei Önkormányzat.

A Társaság az Alapító okirata értelmében közfeladatot lát el, a „2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pont szerinti feladatokat a települési önkormányzatok felkérése alapján.

A Társaság fő működési területe Fejér megye, célja az önkormányzatok, agrárvállalkozások, gazdálkodó szervezetek számára projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti szolgáltatás nyújtása, területfejlesztési feladatainak biztosítása.

Kiemelt feladatunk:


- pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos tanácsadás,
- pályázatok megírása, benyújtása,
- teljeskörű projektmenedzsment biztosítása:

  • projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
  • pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítése,
  • pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
  • előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
  • változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
  • záró pénzügyi és szöveges jelentések készítése,
  • részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
  • egyéb szakértői tevékenységek összehangolása,
  • koordináció, kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel.

A cég alkalmazottainak száma 6 fő, a társaság ügyvezetője Turiné Menczel Andrea.


A cég működését a székhelyeként bejegyzett 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. sz. alatti Megyeház épület II. emeletén kezdte meg, ahol még az összesen 4 fős társaság egy kisebb alapterületű irodában végezte feladatát. Mindennapi munkánkhoz az irodai bútorokat és a számítástechnikai eszközöket a Fejér megyei Önkormányzat bocsájtotta rendelkezésünkre, ugyanis a cég induló tökéje a bérek és egyéb személyi jellegű költségek fedezetére volt elégséges, tárgyi eszközök beszerzésére nem. Emellett a Nonprofit kft. jelenlegi honlapja is a megyei Önkormányzat weboldalaláról érhető el – aloldal kialakításával.

A feladatok sokasodása miatt a cég folyamatos létszámbővítésére volt szükség, amely a kis irodahelységből való kiköltözést is indokolttá tette. A cég telephelye ugyanúgy Székesfehérváron, de már egy irodaházi épületbe helyeződött át: a Deák Ferenc utca 7-9. sz. alatti épület II. emeletére. Helyszíni egyeztetések, illetve egy-egy pályázati projekt kapcsán a fejlesztéssel érintett terület bejárása mellett munkaidőnk nagy részét az irodai közegben, számítógép előtt töltjük.

Referenciáink:


- A közel egy év alatt számos pályázatot írtunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent kiírásokra (röviden TOP), és több mint 60 db pályázat benyújtásában nyújtottunk segítséget.
- Közel 60 db támogatási kérelem előkészületi munkálatait láttuk el a KÖFOP (Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program) „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. Fejér megye mellett több más megyében lévő település is kérte segítő közreműködésünk, úgy mint: Nógrád, Bács-Kiskun, Veszprém, Győr-Moson-Sopron illetve Heves megye.

Ezen pályázatok többségénél az előkészületi munkálatok mellett a megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment tevékenységet is szervezetünk látja el. Valamennyi általunk benyújtott önkormányzati ASP pályázat támogatást nyert.
- A fentieken túl a Nemzeti Szabadidős – Sportpark Program, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) valamint a Vidékfejlesztési Program pályázataira is több kérelmet nyújtottunk be, valamint sikeres közbeszerzéseket folytattunk le.