ALBENSIS Nonprofit Kft.

Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 17-i ülésén hozta létre. A Kft. egyszemélyes, tulajdonosa a Fejér Megyei Önkormányzat.

A Társaság az Alapító okirata értelmében közfeladatot lát el, a „2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pont szerinti feladatokat a települési önkormányzatok felkérése alapján.

A Társaság fő működési területe Fejér megye, célja az önkormányzatok, agrárvállalkozások, gazdálkodó szervezetek számára projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti szolgáltatás nyújtása, területfejlesztési feladatainak biztosítása.

Szolgáltatásaink:

– pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos tanácsadás,
– pályázatok megírása, benyújtása,
– teljeskörű projektmenedzsment biztosítása:

  • projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
  • pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítése,
  • pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
  • előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
  • változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
  • záró pénzügyi és szöveges jelentések készítése,
  • részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
  • egyéb szakértői tevékenységek összehangolása,
  • koordináció, kommunikáció a megrendelővel, a partnerekkel.

– közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A cég alkalmazottainak száma 13 fő.

A társaság ügyvezetője Turiné Menczel Andrea.

A cég működését a székhelyeként bejegyzett 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. sz. alatti Megyeház épület II. emeletén kezdte meg, ahol még az összesen 4 fős társaság egy kisebb alapterületű irodában végezte feladatát.

A feladatok sokasodásának köszönhetően a cég folyamatos létszámbővítésére volt szükség, amely a kis irodahelységből való kiköltözést is indokolttá tette. A cég telephelye ugyanúgy Székesfehérváron, de már egy irodaházi épületbe helyeződött át: a Deák Ferenc utca 7-9. sz. alatti épület földszintjére.

Referenciáink:

– A cég megalakulása óta több mint 100 db pályázatot írtunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent kiírásokra (röviden TOP), és több mint 200 db pályázat benyújtásában nyújtottunk segítséget;

– Közel 60 db támogatási kérelem előkészületi munkálatait láttuk el a KÖFOP (Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program) „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. Fejér megye mellett több más megyében lévő település is kérte segítő közreműködésünk, úgy mint: Nógrád, Bács-Kiskun, Veszprém, Győr-Moson-Sopron illetve Heves megye;

– A Magyar Falu Program keretében meghirdetett kiírásokra is több mint 200 db pályázatot készítettünk elő, jellemzően Fejér megyében.

– Emellett egyéb hazai vagy európai uniós pályázati lehetőségek előkészítésével is megkerestek már bennünket és sikerült eredményes támogatási kérelmet benyújtani a támogatást igénylő részére (pl. GINOP, VP).

– Több mint 300 projekt esetében látunk el projektmenedzsment tevékenységet.

– Számos közbeszerzési eljárást sikeres lefolytatását is biztosítottuk.