Magyar Falu Program 2021-es évben meghirdetett és meghirdetésre kerülő pályázati kiírásai.

Letölthető dokumentum

(feltöltve: 2021. május)

Lezárult az „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” című pályázati projekt

Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretein belül támogatásban részesült az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs épületek energetikai felújítása tekintetében. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, vissza nem térítendő 90,19 millió forint támogatás segítségével.

Kedvezményezett:                    Enying Város Önkormányzata
Projektazonosító:                     TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050
Projekt helyszíne:                      8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Projekt fizikai kezdete:              2017.06.02.
Projekt fizikai befejezése:          2020.07.19.
Kivitelező:                                Kiss Épületgépész Kft.

A fejlesztés célja az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs energetikai felújítása A fejlesztés eredményeként a pályázat keretein belül a hivatal és a rendőrőrs épületének homlokzati, lábazati és födém szigetelése, valamint nyílászárócsere megtörtént. Az épületrészek fűtéséről jelenleg már egy-egy új kondenzációs kazán gondoskodik. Továbbá a felépítmény részleges akadálymentesítése is megvalósult, mely magában foglalja a hivatal és a rendőrőrs rámpával történő megközelítését. A hivatal épületében egy akadálymentes mosdó is kialakításra került.
A projektről bővebb információt a http://www.enying.eu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Viplak Tibor Enying Város Önkormányzata polgármesterétől
Elérhetőség: +36 70 684 8166, pmhiv@enying.eu

(feltöltve: 2021. január)

Lezárult a „Lepsényi Egészségház” című pályázati projekt

 

A TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra sikeresen nyújtotta be pályázatát, Lepsény Nagyközségi Önkormányzat, melyhez 100,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Lepsény Nagyközségben az egészségügyi alapellátásnak helyt adó, bővítésre alkalmatlan épület helyett egy új egészségház építése, amely magába foglalja a jelenleg hiányzó preventív funkciók betöltését szolgáló helyiségeket is.

A pályázati forrás bevonásával egy többfunkciós egészségház jött létre, amely magába foglal 2 háziorvosi rendelőt, 1 fogorvosi rendelőt, 1 védőnői szolgálatot, 1 multifunkciós helyiséget, tehát a teljes körű egészségügyi alapellátás egy épületben elérhető. A fejlesztés szükségességéről és a fejlesztési igényekről az illetékes szakhatóságokkal és az egészségügyi alapellátókkal előzetesen azegyeztetések megtörténtek. A fejlesztéssel érintett praxisok betöltöttek.

Emellett a projekt eszközbeszerzésének keretében megvásárlásra került 1 db fogászati röntgen, amely lehetővé teszi, hogy ezt a szolgáltatást helyben vehessék igénybe a fogorvosi ellátásra szorulók; 1 db hordozható defibrillátor a sürgősségi ellátás eszközállományának javításához, továbbá a várótermi bútorzat, és 3 db tablet a háziorvosi és védőnői körzetekbe, a helyszíni dokumentálás egyszerűbbé tételére. A gépjárműbeszerzés keretében 1 db segédmotoros kerékpárt vásárolt az Önkormányzat az otthoni ellátás elérhetőségének javítása érdekében, továbbá a 2. számú háziorvosi körzethez tartozó szolgálati lakás fűtése egy darab kondenzációs gázkazán beszerelésével is korszerűbb lett.

A beruházás során az üzemeltetési, költséghatékonysági szempontok kiemelt helyet foglaltak el. A fejlesztés eredményeként létrejött 399,56 nettó m2 nagyságú épület 15 %-kal kevesebb energiát használ el, mint a régi 250 m2 alapterületen zajló ellátás.

A hőszigeteléssel, megfelelő tájolással, árnyékolás- és szellőztetési technikával, napelemek alkalmazásával megépült egészségház energia-hatékony működést biztosít, továbbá közvetíti az energiatudatos magatartást a lakosság felé. Az új egészségház teljeskörűen akadálymentesített, korszerű informatikai hálózattal rendelkezik. Az épület riasztóval és kamerarendszerrel felszerelt. Az előírásoknak megfelelő számú parkolóval és kerékpártárolóval rendelkezik.
Környezetének parkosítása is megvalósult.
Az Önkormányzat a beruházást közel 150 millió Ft önrésszel támogatta.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.

A projekt megvalósítója: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
A projekt megvalósítási ideje: 2017.06.01. – 2020.06.30.
A projektzárás dátuma: 2020.06.30.

A projektről bővebb információt a http://www.lepseny.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Salamon Béla, polgármester
Telefon: 06-22-585-024
E-mail cím: polgarmester@lepseny.hu

(feltöltve: 2021. január)