Szolgáltatásaink

A Társaság fő működési területe Fejér megye
célja az önkormányzatok, agrárvállalkozások, gazdálkodó szervezetek számára projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti szolgáltatás nyújtása, területfejlesztési feladatainak biztosítása.

ALBENSIS Nonprofit Kft.

Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 17.-i ülésén hozta létre. A Kft. egyszemélyes, tulajdonosa a Fejér Megyei Önkormányzat.
A Társaság az Alapító okirata értelmében közfeladatot lát el, a „2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pont szerinti feladatokat a települési önkormányzatok felkérése alapján.
A cég működését a székhelyeként bejegyzett 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. sz. alatti Megyeház épület II. emeletén kezdte meg, ahol még az összesen 4 fős társaság egy kisebb alapterületű irodában végezte feladatát.

A feladatok sokasodásának köszönhetően a cég folyamatos létszámbővítésére volt szükség, amely a kis irodahelységből való kiköltözést is indokolttá tette. A cég telephelye ugyanúgy Székesfehérváron, de már egy irodaházi épületbe helyeződött át: a Deák Ferenc utca 7-9. sz. alatti épület földszintjére.

A cég alkalmazottainak száma 13 fő.

A társaság ügyvezetője Turiné Menczel Andrea.